Služby

Naše společnost nabízí kompletní stavební servis pro stavebníky a investory od projektu až po kolaudaci včetně služeb koordinátora BOZP. Zajišťujeme stavební dozor, technický dozor investora, inženýring staveb včetně projektů.

V rámci těchto produktů naše společnost nabízí:

 Komplexní řízení projektů

 Technickou přípravu staveb

 Zajištění projektové dokumentace

 Nákladové, technické a finanční studie

 Vyhodnocení nabídek uchazečů

 Jednotlivé kalkulace cen stavebních prací

 Cenové údaje a poradenství

 Spolupráce při zajištění finnančních zdrojů

 Plánování staveb v čase

 Veškerá jednání s orgány veřejné a státní správy

 Smluvní zajištění se zhotovitelem stavby

 TDI - technický dozor investora

 V případě sporu mezi investorem a zhotovitelem - příprava podkladů

 Sledování a vyhodnocování fakturace stavebních prací

 Příprava podkladů pro uvedení stavby do provozu a užívání

 Zajištění přípravy stavby ke kolaudaci

 Ekonomické vyhodnocení stavby 

 Zajištění záručního a pozáručního servisu stavby

 Zajištění služeb koordinátora BOZP dle zákona ž. 309/2006

 

    Copyright VSB engineering.cz